Raadpleging

Elk bezoek bij de cardioloog begint met een uitgebreid gesprek over de reden van de consultatie en de aard van de klachten. Dit gesprek is cruciaal en stuurt de hele verdere consultatie.  Het is de taak van de cardioloog om zo accuraat mogelijk de problematiek te achterhalen, te registreren en ook eventuele onderliggende problemen niet over het hoofd te zien. Persoonlijk hecht ik hieraan bijzonder veel belang. In vele ziekenhuizen en praktijken wordt hieraan te weinig aandacht gespendeerd, wegens tijds- en werkdruk. Ik moedig de patient dan ook aan vragen omtrent diagnoses, onderzoeken en behandelingen te stellen, zodat ik hierop correct en efficiënt kan proberen te antwoorden. Het is nuttig om vooraf aan de consultatie een lijst van de genomen medicatie te noteren, dan is de medicamenteuze behandeling op het moment van het bezoek duidelijk, wat van primordiaal belang is. Na het eerste uitgebreid gesprek, volgt het klinisch onderzoek. Daarbij wordt de patient gemeten en gewogen, de bloeddruk genomen en lichamelijk onderzocht. Hiervoor dient het bovenlichaam vrij te worden gemaakt en dienen de schoenen uitgetrokken te worden.

Een raadpleging waarbij voldoende tijd wordt uitgetrokken om te communiceren geeft voldoening, zowel voor de arts als de patient. Van alle raadplegingen en onderzoeken wordt steeds een uitgebreid verslag naar de huisarts gestuurd. Dit gebeurt hoofdzakelijk via internet, zodat het verslag rechtstreeks in het electronisch medisch dossier van de huisdokter terechtkomt. Indien de patient het wenst wordt ook een verslag per post of per mail naar hem/haarzelf opgestuurd.

Maak een afspraak