24-uurs hartritmeregistratie (24-uurs Holter)

De 24-uurs Holterregistratie is een bijzonder belangrijk onderzoek voor de diagnose van hartritmestoornissen. Bij klachten van bijvoorbeeld hartkloppingen, kortademigheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen plots optredende ritmestoornissen hiervoor verantwoordelijk zijn. Helaas is het slechts zelden dat deze klachten op het moment van het bezoek aan de cardioloog aanwezig zijn. Dit onderzoek laat toe het hartritme continu te registreren over verloop van minstens 24 uur. Op die manier kan bekeken worden of in de thuissituatie hartritmestoornissen optreden. Bij zeldzame klachten kan deze registratie langer doorlopen, bvb 48 of 72 uur. Bij de patient worden hiervoor vijf kleefelectrodes op de borst bevestigd die verbonden worden met een toestelletje ter grootte van een luciferdoosje en een gewicht van slechts enkele grammen. Dit kan rond de nek gedragen worden onder de kleding. Hiermee kan de patient zijn gewone dagdagelijkse bezigheden uitvoeren. Enkel activiteiten die het apparaatje onderdompelen in water dienen vermeden te worden. Op moment van klachten dient men het tijdstip te noteren, zodat tijdens de analyse specifiek aan die momenten bijzondere aandacht kan gegeven worden. De volgende dag wordt tijdens een nieuw bezoek door de cardioloog het toestel afgenomen. De analyse is klaar na enkele dagen. U en uw huisarts worden op de hoogte gesteld van het resultaat en eventueel noodzakelijke behandelingen.

Maak een afspraak