Inspanningsproef (ergometrie)

De inspanningsproef is een belangrijk cardiologisch onderzoek waarbij een beoordeling van de hartactiviteit tijdens belasting wordt gemaakt. De patient dient plaats te nemen op een fiets (ergometer) waarbij de weerstand wijzigt tijdens het fietsen. Er worden zes electroden geplaatst op de borst en vier op de rug om dezelfde electrische registraties te maken als bij het electrocardiogram tijdens de inspanning. Tevens wordt een bloeddrukmeter bevestigd aan de arm die gedurende de hele fietsproef de bloeddrukken registreert om de een à twee minuten. De patient fietst aan een bepaald toerental terwijl de weerstand op de trappers om de twee minuten toeneemt. De test gaat door totdat er klachten optreden (pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, ea.), het electrocardiogram belangrijke wijzigingen laat zien of totdat de patient aan het einde van krachten is en het fietstempo bij de opgelopen weerstand niet meer kan aanhouden. Dit onderzoek laat toe zuurstofgebrek aan de hartspier te detecteren (vaak ten gevolge van aderverkalking van de coronaire bloedvaten), ritmestoornissen bij inspanning te registreren, en een evaluatie te maken van de fysieke conditie zowel bij normale patiënten alsook patiënten met hartfalen. Dit is een belangrijk onderzoek in de opvolging van mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, last hebben van angor pectoris (pijn op de borst bij zuurstofgebrek aan het hart), een stentimplantatie hebben ondergaan aan een coronair bloedvat, hartchirurgie hebben gehad voor het plaatsen van bypassen of reparatie/vervanging van een hartklep, lijden aan hartritmestoornissen, behandeld worden voor hartfalen, en patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de cardioloog zelf, die bij de patient blijft gedurende het volledige onderzoek. In de praktijk zijn alle noodzakelijke voorzorgen aanwezig om dit onderzoek veilig te laten verlopen.

Maak een afspraak