Coronarografie

Een coronarografie is een invasief onderzoek, waarbij via catheters (lange fijne plastic buisjes) een contraststof direct wordt ingespoten in de bloedvaten die het hart van zuurstofrijk bloed voorzien. Voor dit onderzoek dient de patient opgenomen te worden in het ziekenhuis van zijn/haar keuze. De patient gaat ’s ochtends naar het ziekenhuis (nuchter of na een licht ontbijt, afhankelijk van de planning). Er wordt in het catheterisatielaboratorium een catheter opgeschoven in een slagader ofwel via de pols ofwel via de lies, na aanprikken met een naald. De punctie wordt lokaal verdoofd zodat dit weinig pijn veroorzaakt. De catheter wordt tot in de monding gebracht van de bloedvaten die het hart bevloeien en voorzien van zuurstof. Er zijn drie bloedvaten: de rechter coronaire arterie, de linker coronaire arterie en de circumflex arterie. Dan wordt er tijdens injectie van contraststof in de bloedvaten, een film gemaakt die toelaat vernauwingen vast te stellen. Indien er geen belangrijke vernauwingen te zien zijn is het onderzoek na het maken van de beelden afgelopen. Indien enkele beperkte vernauwingen te zien zijn, kunnen deze via dezelfde weg opengemaakt worden door inbrengen van een ballonnetje, wat de vernauwing openrekt. Direct nadien wordt vaak een stent ter plaatse gelaten om te beletten dat het vat nadien terug dichtgaat. Een stent is een metalen veertje wat kan opgeblazen worden totdat het de diameter van het bloedvat heeft. Wanneer er te veel vernauwingen aanwezig zijn, kan evenwel besloten worden deze niet met een ballon en een stent te behandelen maar de patiënt door te verwijzen naar de hartchirurgen voor een open hartoperatie. Hierbij worden vaten vanuit de benen of van de borstwand gebruikt om overbruggingen aan te leggen.

Deze invasieve onderzoeken gebeuren het vaakst in samenwerking met de cardiologie van het Jessa ziekenhuis, doch kunnen eveneens plaatsvinden in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk, of in het Universitair Ziekenhuis van Luik (CHU Liege), afhankelijk van de keuze van de patient. Na een coronarografie, stentimplantatie of bypassoperatie heeft de patient steeds de mogelijkheid de verdere opvolging te laten gebeuren in mijn praktijk.

Video 1
Video 2
Video 3

Maak een afspraak