Nucleair onderzoek

Een nucleair onderzoek van het hart wordt uitgevoerd indien er twijfel bestaat over het al dan niet aanwezig zijn van zuurstofgebrek aan het hart. Het is een onderzoek dat niet in de praktijk zelf kan uitgevoerd worden, maar waarvoor een samenwerking bestaat met de dienst Nucleaire Geneeskunde van het Salvatorziekenhuis. Voor dit onderzoek dient de patient een hele dag uit te trekken. ’s Ochtends gaat de patient nuchter naar het ziekenhuis, waar een stof wordt geïnjecteerd die het effect van een inspanning nabootst. Daarna wordt een isotoop geïnjecteerd dat zich bindt aan de delen van het hart die rijkelijk van zuurstof voorzien zijn. Met een speciale camera worden beelden van het hart gemaakt. Enkele uren later worden nogmaals beelden gemaakt met dezelfde camera, zonder injectie van het product wat een inspanning nabootst. Indien er een verschil  gezien wordt tussen deze twee opnames, toont dit een reëel probleem aan. Ik bespreek nadien de resultaten van dit onderzoek met de patient en regel indien nodig een bijkomend onderzoek en/of behandeling.

Maak een afspraak