Electrofysiologisch onderzoek en ablatie

Een electrofysiologisch onderzoek is een invasief onderzoek waarbij, na aanprikken van bloedvaten in de lies meerdere electrische draden, catheters genoemd, opgeschoven worden tot in het hart. Met deze catheters wordt de electrische activiteit van het hart in kaart gebracht en kan gepoogd worden bepaalde ritmestoornissen uit te lokken door electrisch stimuleren van het hart. De meeste hartritmestoornissen ontstaan doordat ofwel een bepaald deel van het hart electrisch overactief is, ofwel omdat er een soort kortsluiting onstaat van de electrische geleiding in het hart. Dit geeft meestal klachten van hartkloppingen. Het opzoeken van de plek in het hart die verantwoordelijk is voor het ontstaan van een bepaalde ritmestoornis, is vrij delicaat en vergt veel ervaring. Indien dit onderzoek aangewezen is bij de patiënt kan dit uitgevoerd worden door mijzelf daar ik een zeer grote expertise heb opgebouwd in dit specialisme. In dit geval zal het onderzoek en de eventuele behandeling plaatsvinden in het Universitair Ziekenhuis te Luik. Het kan natuurlijk uitgevoerd worden in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt of het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk, door de daarvoor gespecialiseerde cardioloog.

Maak een afspraak