24-uurs bloeddrukregistratie

Hoge bloeddruk is een frequent voorkomend probleem, wat in belangrijke mate het risico op hart-en vaataandoeningen verhoogt. Helaas is de bloeddruk gemeten tijdens de raadpleging niet altijd dezelfde dan de bloeddruk die iemand thuis heeft. Sommige mensen ontwikkelen hoge bloeddruk door het contact met de arts (zogenaamde witte-jas-hypertensie), of vertonen op onderzoeken van het hart tekenen van hoge bloeddruk terwijl deze tijdens het onderzoek niet verhoogd is. De 24-uurs bloeddrukmeting laat toe gedurende 24 uur de bloeddruk meermaals te meten in de gewone thuissituatie, zodat het probleem correct in kaart kan worden gebracht en een eventuele behandeling goed kan worden beoordeeld. Voor dit onderzoek worden vijf electroden op de borst gekleefd en een bloeddrukmanchet aan de bovenarm bevestigd. Dit alles wordt verbonden met een toestel wat op gestelde tijdstippen de bloeddruk meet (overdag om de 15 minuten, ’s nachts om de 30 minuten). Op het moment van de meting voelt de patient de manchet spannen, en dient de arm stil gehouden te worden. Eveneens is het nuttig tijdens de registratie een dagboek bij te houden om te noteren welke activiteiten men op welke tijdstippen uitvoerde. Achteraf worden de bloeddrukwaardes uitgezet in een grafiek en kan bekeken worden of de bloeddruk gemiddeld over 24 uur normaal of verhoogd is. Deze informatie is bijzonder interessant voor het instellen een correcte behandeling.

Maak een afspraak